Читалището в Новград с дарителска кампания за събиране на предмети за етнографска сбирка

Обновена на: 
1 февруари 2021

Читалище „Христо Ботев – 1927г.“ село Новград, област Русе стартира дарителска кампания за подновяване на музейните експонати в Етнографската си сбирка.

Управата на читалището приканва всички, които имат желание, да се отзоват на техния призив за събиране на предметни дарения за подновяване и запазване на историята, бита и културния живот в Новоградския край.

Даренията могат да бъдат предмети от бита и историята, стари снимки, документи, предмети свързани с подредбата на традиционна „соба“ от миналото, традиционно народно облекло и шевици, черги, кърпи и всичко свързано с обзавеждането на една такава стая. Инструменти и принадлежности свързани със стари занаяти, като риболов, овцевъдство, говедовъдство, пчеларство, лозарство, предачество и тъкачество, коларожелезарство, грънчарство и музикално творчество.

Даренията се събират в читалището. За контакт и въпроси можете да се свържете със секретарят на НЧ „Христо Ботев – 1927 г.“, тел. 0878122956.