Министъра на регионалното развитие се запозна с напредъка по проекта за превръщането на Кремиковския манастир в духовен център на Софийска област

Обновена на: 
23 ноември 2021

22 ноември 2021 / 18:10

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и заместник-министърът и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Нина Стоименова посетиха Кремиковския манастир „Св. Вмчк. Георги Победоносец“. Игуменът на обителта свещеноиконом Серафим ги запозна с напредъка в работата за превръщането ѝ в духовен център на Софийска област.

Проектът, който предвижда разширяване на настоящите функции на един от най-старите храмове по нашите земи, включва строително-монтажни и консервационни дейности на обща стойност близо 10 млн. лв. От тях близо 8 млн. лв. се финансират чрез управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Близо 2 млн. лв. са нисколихвено кредитиране от Фонда за устойчиво градско развитие, който оперира в София.

Важно е първо да има идеи и проекти, в които се влагат познания, а след това да се работи за отпускане на средства. Без вяра и надежда нито един проект не може да се случи, ако не е подкрепен с добри намерения, подчерта министър Комитова.

Това е инвестиция, която се извършва в трудни времена. Един от най-засегнатите сектори от ковид-епидемията е туризмът, като намаленият поток от посетители затруднява обектите на културното ни наследство да се самоиздържат и развиват с ограничения ресурс, коментира зам.-министър Стоименова и отбеляза важната роля на оперативната програма за популяризиране на културно-историческото наследство на страната.

Отец Серафим запозна министър Комитова и заместник-министър Стоименова с историята на обителта, религиозното ѝ значение и с изпълнените до момента дейности по проекта.

Чрез предоставеното финансиране по проекта се цели създаването на цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности. Очаква се да се повиши привлекателността на Кремиковския манастир, като ще бъдат създадени материални условия за разширение на настоящите му функции и превръщането му в духовен център за Софийска област. Това ще съдейства за популяризирането не само на този, но и на другите манастири от т. нар. Софийска Света гора, за повишаване на духовната култура и за развитие на религиозния и културно-познавателен туризъм.

Предвижда се да бъде изградено Северно манастирско крило, в което ще бъдат обособени информационен център „Софийска Света гора”, музейна експозиция, магерница, докси, параклис и камбанария. Ще се изградят манастирски работилници, в които ще се демонстрира упражняването на занаяти, с които светата обител се издържа. В средновековната манастирска църква „Свети Георги“ ще бъдат реставрирани стенописите, които са едни от най-старите в Европа, и ще се ремонтират покривът и дренажът. Археологически структури, които се намират северно от нея, ще бъдат консервирани и социализирани. Достъп до храма, музея и археологическите разкопки ще имат и хора с увреждания

Децата и младежи ще получат по-добра възможност да се запознаят с християнската вяра чрез провеждането на безплатни летни лагери за деца и младежи, провеждане на беседи по вероучение, музика, изкуство. Разширените функции на манастира ще дадат възможност на хора в тежко емоционално и психическо състояние да намерят помощ и утеха, като получат право на безплатен престой и храна в манастира.

Активно се работи за финализиране на археологическите проучвания, така че да може да предвидените строително-монтажни работи да се реализират максимално бързо. Разрешението за строеж за изпълнението им е издадено през месец октомври, а стартът им бе поставен на 14-ти ноември т. г.