Музеят в Кюстендил издаде помагало включващо теми за традиционни занаяти

Обновена на: 
19 ноември 2020

Регионален исторически музей - Кюстендил издаде образователно помагало за детска публика, съставено от 6 самостоятелни книжни тела. То включва три теми за традиционни български занаяти.

Помагалото е един от основните продукти от изпълнението на проект „Децата и музея II. История и традиции от детските ръце“, финансиран от Министерство на културата чрез сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства, тема „Музеят като образователна среда“.

Темите, засегнали българските занаяти, са: Кошничарство: представяне на занаята и технологията на плетене на кошници; Тъкачество: начало на тъкачния процес и свързаните с него артефакти от новокаменната епоха; Опинчарство: представяне на занаята и технологията на изработване на цървули.

Целевата група, към която е насочено помагалото, са деца на възраст от 7 до 14 години. То се използва за целите на образователната програма „История и традиции“, която е част от инициативата Музейна работилница за деца на Регионален исторически музей – Кюстендил, стартирала през февруари 2015 г.

Всяко от книжните тела на помагалото е с обем 4 страници във формат А4 и включва любопитни факти, илюстративен материал и игрови задачи, които развиват мисленето на децата и допълват съответните тематични занимания с ръце.