Община Добрич стартира кампания за популяризиране на занаятите в града

Обновена на: 
26 май 2021

Община град Добрич започва инициатива за подкрепа и популяризиране дейността на занаятчиите от АЕМО „Стария Добрич“.

През последните две години в резултат на въведените противоепидемични мерки туристическия поток в България и в частност в област Добрич намаля драстично, което се отразява негативно върху бизнеса на всички, заети в туристическата сфера.

В условията на затворени граници между държавите и невъзможност за пътуване станаха популярни виртуалните форми на срещи, търговия и пътешествия . Една от тези форми избира и Община град Добрич, за да представи дейността на занаятчиите от АЕМО „Стария Добрич“.

В рамките на тази инициатива бяха заснети видеоклипове, в които майсторите-занаятчии разказват за занаята си. Клиповете са записани на български с варианти на субтитри на английски и руски език, така че да са достъпни на възможно най-широка както българска, така и международна аудитория.

Мини филмчетата ще бъдат излъчени в продължение на няколко месеца във фейсбук-страницата на Общината.

Община Добрич планира също да обмени клиповете с подобни такива с побратимените на Добрич градове в рамките на културен обмен.
Всеки от заснетите майстори, ще получи безвъзмездно своя клип за лично ползване.