Школа по занаяти ще заработи в АЕМО “Стария Добрич“

Обновена на: 
22 декември 2020

Школа по занаяти ще заработи в АЕМО “Стария Добрич“. Средствата за реализация на проекта ще бъдат предоставени от Министерството на културата. През тази седмица бе подписан договор, а реалната дейност ще стартира през 2021 г.

Школата цели да провокира интерес към българските занаяти, да представи по достъпен начин тяхната история, акцентира върху местните специфики и традиции в изделията на всеки занаят, които го отличават от другите региони. При провеждане на обученията ще се отчетат индивидуалните особености на всеки участник – възраст, предварително придобити умения, интереси и др.

Всички дейности са съобразени с изискванията за безопасност и опазване здравето на майстора и участниците съобразно действащата нормативна уредба на РБългария. Важна роля за реализация на проекта и подкрепа за подпомагане съхраняването на занаятите в нашия град има социалният министър Деница Сачева.