Тази събота ще се проведе конкурса за "Най-оригиално пано от смилянски фасул"

Обновена на: 
27 октомври 2020

През 2020 г. конкурсът за най-оригинално пано или приложно изделие от Смилянски фасул ще се проведе за 16-ти път. Той е част от ежегодния Празник на Смилянския фасул, организиран от НЧ "Проф. д-р Ас. Златаров 1927" - с. Смилян и Кметство - с. Смилян, с подкрепата на Община Смолян и участието на производители от района на горното поречие на р. Арда.

Поради условията на извънредна епидемиологична обстановка, тази година празникът на смилянския фасул няма да се проведе в обичайния формат. В деняа на празника 31 октомври, гостите ще имат възможност да разгледат Етнографската сбирка "Смилянски фасул и традиционни родопски терлици", разположена на втори етаж на читалището. Ще бъдат изложени и паната, макетите и моделите, участващи в конкурса "НАЙ-ОРИГИНАЛНО ПАНО ОТ СМИЛЯНСКИ ФАСУЛ" в Посетителски информационен център при читалището с достъп от източния вход на сградата. Достъпът и до двата обекта ще се осъществява при спазване изискванията на здравните власти в контекста на извънредна епидемиологична обстановка.